Sportpark Bos en Heide 

Venweg 1A 5856 CB Wellerlooi 

 0478-501796

Historie

De eerste voetbalclub van Wellerlooi werd opgericht in 1928. Gevoetbald werd er toen op een tot voetbalveld omgetoverde wei bij Bertus Arts aan de Looierweg. Het toenmalige W.F.C. bleef geen al te lang leven beschoren. Het aantal spelers verminderde, evenals de benodigde geleidelijke middelen, met als gevolg dat deze eerste club in 1936 moest worden opgeheven. De beste spelers vertrokken naar D.E.V. uit Arcen en naar Erica uit Well. Het duurde tot 1942, voordat enkele kameraden(hierbij geïnspireerd door een prachtige bal die men in Venlo geruild had voor een haas) Het initiatief namen tot het weer oprichten van een eigen Loise club. Die oprichters waren:

Ben en Toon Hermans, Jan en Piet Litjens, Lei en Thei Swemers, Ger Jacobs en Albert Camps.

R.E.S.I.A.(Rooms En Sportief In Alles), de door Vic Timmermans bedachte naam, mocht in de oorlogsdagen niet onder deze naam aantreden.

Vandaar dat men onder de naam Wallaria A1 de competitie in ging.

Direct na de oorlog kwamen de bij Erica spelende Loise jongens, waaronder Ben Fleuren, Nöl Fleuren, Wim en Lat Mulders, Frits Hendriks en Jan Derks de gelederen van RESIA versterken. Na de oorlog was het voetbalveld bij Thijssen (Tummer Drik) aan de Rijksweg. Later kwam het voetbalveld achter "De Smid" te liggen. Meteen in de eerste competitie na de oorlog werd RESIA al kampioen door een 7-0 overwinning op Tienray en slaagde er vervolgens in te promoveren naar de vierde klasse K.N.V.B. door de promotiewedstrijd tegen Broekhuizenvorst met 3-2 te winnen. In deze in Wanssum gespeelde wedstrijd werd het beslissende doelpunt gescoord door speler/trainer Toon Guelen.

23 Jaar lang heeft RESIA haar voetbal capaciteiten in deze klasse tentoongespreid.

In september 1969 zijn de nieuwe sportvelden met kantine gereed gekomen aan de Venweg tussen Wellerlooi en Tuindorp. Deze kregen de naam "Bos en Heide". In 1974 hebben de leden van RESIA eigenhandig een nieuw sportveld bij de reeds bestaande terreinen aangelegd.

In 1992 kreeg het clubgebouw een grondige renovatie. Men moest in datzelfdejaar met voetballen een stapje terugdoen.

Na enkele ups en downs is RESIA in 1993 weer gepromoveerd naar de vierde klasse K.N.V.B. door de promotiewedstrijd in Oostrum met 1-1 gelijk te spelen.

 

Afdeling veteranen

De Resia-veteranen vormen vanaf de oprichting tot op heden een zeer actieve afdeling in het RESIA-gebeuren. Het begon allemaal op 10 juni 1964 in café "De Smid". De grote animator in deze was G. Arts. Het "eerste" bestond uit de volgende personen:

G. Steegh(Voorzitter), Lei Vroemen(secretaris) en Ben Fleuren. 

Ook werd er een elftallencommissie benoemd. Dat waren G. Nillesen, H Driessen en L. Wijnhoven. In het seizoen 1965/'66 telde men reeds 50 leden. In 1971 werd de voorzittershamer overgenomen door G. Arts. 14 Jaar lang hebben de veteranen ook de boerenbruiloften georganiseerd met carnaval. In augustus 1974 werd voor het eerst deelgenomen aan het Gemeentelijk Veteranentoernooi in Well.

Een toernooi, dat tot op heden nog elk jaar plaats vindt.

In 1976 nam G. Arts afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Leo Vroemen. Dit was echter van korte duur, want in 1977 nam Toon Guelen het voorzitterschap over en René Poels werd secretaris.

In 1982 organiseerde men een reis naar Lonen. Het werd een reis om nooit te vergeten. In het nu 30-jarig bestaan hebben de veteranen een vaste plaats in zowel het RESIA- als in het dorpsgebeuren gekregen.

 

Afdeling RESIA jeugd

Meer dan 40 jaar beschikt RESIA over een prima functionerende jeugdafdeling. In de beginjaren kon de jeugd alleen in de A-afdeling aan de competitie deelnemen en dus werd het B-team ondergebracht in een soort competitie van jeugdelftallen uit de gemeente Bergen. De eerste leiders waren Toon Guelen, Arnold Fleuren, Herman Fleuren en Piet Valckx.

In 1952 won het A-elftal de Bischopsbeker, door op het nieuwe voetbalterreinen bij de Smid, met 3-1 van de A-jeugd van Venray te winnen.

Ook de B-jeugd beet geducht van zich af. Door een gelijkspel tegen E.W.C. haalden zij de titel binnen.

Een naam, die ook onverbrekelijk aan de Wellerlooise jeugd verbonden zal blijven is Arie Zuidgeest. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de begeleiding van de jongens.

De laatste jaren heeft zich bij de jeugd een nieuwe, belangrijke ontwikkeling voorgedaan: de A-, B-, C-, D-, E-, F- en Mini Pupillen spelen samen met de jeugd van E.W.C. in de competitie. De reden van deze samenwerking is dat beide verenigingen kampten met een tekort aan jeugdspelers.

 

Afdeling Dames

Na enkele jaren cafévoetbal hebben twee enthousiaste RESIA Girls, te weten Alie Driessen en Netty Driessen, de eerste stap gezet naar het toenmalige bestuur van RESIA. Van het een kwam het ander en in 1974 was RESIA Dames een feit.

Ze begonnen zonder trainer. Net voordat de competitie begon kregen ze John Hermkes als trainer. In 1976 begon John met meisjesvoetbal.

Trouwe supporter was Ger Jacobs, die geen wedstrijd oversloeg. Op 13 mei 1979 werden de RESIA Dames kampioen door I.V.O.  met 2-0 te verslaan.

In 1980 nam John Hermkes afscheid van RESIA en Tinus Cornelissen uit Well was bereid hen voor één seizoen uit de brand te helpen. In 1981 heeft John Hermkes zijn taak als trainer voor 1 jaar toch weer opgepikt. IN 1982 nam Peter Groenen het roer over als trainer. Het hoogtepunt was het 10-jarig jubileum. In 1985 nam Maarten Derks de taak van Peter over. 

In 1986/'87 hadden de dames zelfs twee trainers: Peter Groenen en Henk Fleuren. In dit seizoen werden ze dan ook kampioen en in de eerste klasse B en promoveerden ze naar de hoofdklasse. Na de winterstop hebben ze zich uit de hoofdklasse teruggetrokken. Op 15 juni 1989 zette Ger Jacobs er een punt achter, hij nam afscheid van "zijn vrollie". 20 Jaar RESIA Dames is niet en hopelijk blijft de reservebank goed bezet.

 

                                                                 Bron: 

                                                                 Wellerlooi

                                                                 "Oons dörp an de Maas"